Reklama
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Błąd

Wzmianki o miejscowościach

DANISZEWO (Osada zaginiona)

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1386 wieś Danyschewo Dierżko Bieganowski, chorąży poznański, sprzedaje klasztorowi kanoników regularnych w Trzemesznie

1520 folwark Danyschewo w parafii Siedlimowo opuszczony (deserta), pola należą do właścicieli z Wilczyna – Lewina i Bieganowskich. Dziesięcinę płaci do parafii Wilczyn.

1536 Maciej i Kasper Bieganowscy, bracia rodzeni, dziedzice we wsi Wilczyn, Daniszewo, Dambrowiec, wedle układu między sobą czynią pomiar tych wsi w pow. gnieźn.

1549 Rafał Bieganowski intromitowany do ½ wsi Dambrowiecz w pow. gnieźn. i do całej części wsi Daniszewo i do 2 toni w jeziorze Wilczyno

1669 wspomniane pół Daniszewa, po tej dacie brak wzmianek

GŁĘBOCZEK

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1880 folwark wraz z kolonią Głęboczek ma 14 domów, 150 mieszkańców, wieś ma 3 domy, 49 mieszkańców. Administracyjnie należy do powiatu Słupca, gmina Wilczagóra.

KOŚCIESZKI (Koziedoły)

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1520 wieś w parafii Siedlimowo opłaca dziesięcinę.

1555 podatki opłaca z 1 części J. Kościelski – ½ łana, z 2 części M. Pisczyński – ½ łana

1579 podatki opłaca z 1 części J. Kościelski za ½ łana, z 2 części Mikołaj Pisczyński za ½ łana

1618 podatki opłaca Jan Bronisz za 2 łany.

1770 podatki opłacono z 10 dymów (gospodarstw domowych)

1815 po utworzeniu Królestwa Kongresowego i ustanowieniu nowych granic zaborów wieś odłączono od parafii Siedlimowo, która została w zaborze pruskim i włączono do parafii Wilczyn

1866 folwark ma 280 mórg, w tym grunty orne i ogrody 223, łąki 40, pastwiska 8, nieuzytki 9. Wieś ma osad 8, gruntu mórg 77.

1880 wieś ma 5 domów, 48 mieszkańców, folwark ma 3 domy, 37 mieszkańców. Posterunek straży granicznej dom 1, mieszkańców 6. Administracyjnie należy do powiatu Słupca, gmina Skulska Wieś.

1912 właścicielami wsi uwłaszczeni włościanie, właściciel dworu i folwarku Stanisław Robowski

1925 jest dwór na mapie

WITOLDOWO

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1912 nie wymienione

jest na mapie

WTÓREK

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1360 dnia 22 lutego prepozyt (opat) Gniewomir klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie ustanawia Grzegorza sołtysem i poleca mu lokowanie wsi klasztornej Ftorec na prawie średzkim.

1363 wieś klasztorna Ftorek za przywilejem króla otrzymuje zwolnienie z ciężarów prawa polskiego.

1368 Kazimierz Wielki potwierdza własność klasztoru w Trzemesznie, m. in. wsi Wthorek

1520 wieś należy do parafii Siedlimowo. Meszne plebanowi z łanów kmiecych wynosi 2 grosze, z łanów sołtysich po 3 korce żyta i tyleż owsa z łanu.

1564 klasztor kanoników regularnych w Trzemesznie płaci podatek od 6 łanów we wsi Wthorek (ok. 102 ha)

1618 podatki płaci klasztor

1649 Stanisław Czarliński, dziedzic części m. Orchowa, kwituje ks. Marcina Starczewskiego, dziekana płockiego, kanonika warszawskiego, administratora opactwa trzemeszeńskiego, referendarza koronnego i cały konwent w Trzemesznie jako posesorów wsi Wtórek ze sprawy o niewydanie zbiegłego poddanego z Orchowa i tegoż daje

1766 ks. Władysław Wierusz Walknowski, opat komendatoryjny klasztoru trzemeszeńskiego, pan wsi opackiej Wturek w powiecie konińskim, do sprawy z Pawłem Krzymuskim, dziedzicem Kościeszek, mianuje plenipotentem Józefa Bonawenturę Badyńskiego, wiceregensa grodu konińskiego

1781 Antoni Lesiewski były dzierżawca dóbr Wturek kwituje spadkobierców ks. Władysława Walknowskiego biskupa bandeńskiego, sufragana poznańskiego, opata komendatoryjnego trzemeszeńskiego z pretensji z racji dzierżawy dóbr Wturek. Spadkobierca to Klemens Walknowski kantor katedry poznańskiej.

1793 po III rozbiorze władze pruskie sekularyzują dobra klasztorne, wieś przechodzi na własność państwa.

1815 po utworzeniu Królestwa Kongresowego i ustanowieniu nowych granic zaborów wieś odłączono od parafii Siedlimowo, która została w zaborze pruskim i włączono do parafii Wilczyn

1816 Hjacynt Markowski od ok. 1816-1827 dzierżawca dóbr narodowych (rządowych) wsi Wtórek w "amcie" Młodojewskim.

1827 wieś jest własnością rządową, liczy 12 domów i 110 mieszkańców

1864 uwłaszczenie chłopów

1876 folwark ma 803 morgi – w tym grunty orne i ogrody 655, łąki 80, pastwiska 35, lasy 11, nieużytki 22, płodozmian 13 polowy. Budynki murowane 12, drewniane 6, jest olejarnia i cegielnia.

1880 folwark wraz z kolonią Głęboczek ma 14 domów, 150 mieszkańców, wieś ma 3 domy, 49 mieszkańców. Administracyjnie należy do powiatu Słupca, gmina Wilczagóra.

1912 właścicielami wsi uwłaszczeni włościanie, właściciel dworu i folwarku Witold Robowski

1925 jest dwór i folwark

WTÓREK KOLONIA

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1880 folwark wraz z kolonią Głęboczek ma 14 domów, 150 mieszkańców, wieś ma 3 domy, 49 mieszkańców. Administracyjnie należy do powiatu Słupca, gmina Wilczagóra.

1912 właścicielami kolonii uwłaszczeni włościanie

WTÓREK PARCELE

sołectwo Wtórek, parafia Wilczyn,

województwo staropolskie kaliskie, powiat Gniezno

1912 nie wymienione

tylko mapa

 

zestawił:
Krzysztof Gorczyca

Reklama
Reklama
Reklama
yasakli sitelere giris yasakli sitelere giris ktunnel escort bayan anal escort porno izle